Egitimler

Simülasyon Eğitim Programları


 1. Derneğimiz aşağıda başlıkları belirtilen konularda sağlık çalışanlarına yönelik olarak; Mezuniyet Öncesi ve Mezuniyet Sonrası "Simülasyon Eğitim Programları" düzenlemektedir.


 1. Temel Yaşam Desteği (TYD) (Erişkin, Çocuk, Bebek)
 2. İleri Yaşam Desteği (İYD) (Erişkin, Çocuk, Bebek)
 3. İleri Travma Yaşam Desteği (Erişkin, Çocuk, Bebek)
 4. Periarrest Ritm Bozuklukları
 5. İntraoperatif Ritm Bozuklukları
 6. Kardiyopulmoner Yetmezlikler
 7. Anaflaksi
 8. Kardiyak Aciller
 9. İleri Havayolu Açma Yöntemleri
 10. Zor Havayolu Yönetimi
 11. Kriz Kaynak Yönetimi

 1. "Medikal Simülasyon Uygulayıcı Eğitimi": Derneğimiz Simülasyon Uygulamalarını gerçekleştirmek isteyen Sağlık çalışanlarına yönelik olarak belirli aralıklarla "Uygulayıcı Eğitim" programları gerçekleştirmektedir. Bu eğitimler için belirli sayıda katılımcı olması gerekmektedir.

Kurslar


Geçmiş Kurslar


09 Mayıs 2014 TUSAD Yoğun Bakım Çalışma Grubu Yoğun Bakımda Pratik Uygulamalar ve Simulasyon Kursu, İstanbul

15-16 Mayıs 2015 Amasya Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kardiyopulmoner Sağlık Sorunlarını Tanılama Simulasyon Eğitim Programı, Amasya

02-03 Haziran 2015 Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyopulmoner Resusitasyon Eğitimi, İstanbul